Programmet med inriktning på strategi och innovation för tillväxt

Få kunskapen, de senaste verktygen och processerna för att öka innovationstakten och framgångsrikt driva tillväxt inom ditt bolag.

Growth Academy ger dig nya processer och verktyg för att:
  • Utveckla affärs- och innovationsstrategier
  • Skapa en agil- och kundcentrerad företagskultur
  • Leda interdisciplinära innovationsprocesser
  • Implementera datadriven tillväxtmarknadsföring
Strategy & Culture

Utveckla framgångsrika strategier, bygg ett starkt ledarskap och etablera en agil kultur på ditt företag.

Läs mer
Rapid Innovation

Lär dig leda interdisiplinära innovationsprocesser av både enkel och komplex karaktär.

Läs mer
Growth Engineering

Driv tillväxt och minimera risker genom att designa och genomföra datadrivna experiment.

Läs mer
Digital Growth Tools

Upptäck och lär dig arbeta med de nödvändigaste digitala verktygen för att driva tillväxt.

Läs mer

Digitaliseringen driver på behovet av en ökad förändringstakt hos företagen och har aldrig varit större än vad den är idag. För att stärka konkurrenskraften behöver företag leverera större kundnytta genom en ökad innovationstakt och utveckla marknadsföring som är fokuserad på snabb tillväxt.

Med Growth Academy inleder du en förändringsprocess som kommer vara avgörande för ditt företags framtid. Med ett skräddarsytt upplägg får du konkreta verktyg och processer för att tackla de utmaningar som just din verksamhet står inför.

Fördelar med Growth Academy

Fatta snabbare och bättre beslut

Samarbeta med yrkespersoner från olika branscher i en rad praktiska och utmanande moment där du lär dig fatta bättre beslut för verksamheten.

Kom in i rätt tankesätt

Förstå huvudprinciperna i den digitala samtiden, samt utveckla en förståelse för hur beteenden förändras och vikten av iterativa processer.

Implementera kunskap

För att kunna applicera kunskapen i verksamheten ingår individuell coaching i varje modul för att uppnå bästa möjliga resultat.

Få upplyftande insikter

Lär dig från de bästa och få inblick i olika case med banbrytande metoder som presenteras av framgångsrika entreprenörer och startups.

Skaffa de rätta verktygen

Utforska variationen och hur du använder fundamentala digitala verktyg och metoder för att hantera den snabbt utvecklande tekniken och genomföra de förändringar som behövs.

Utvecklas parallellt med arbetet

Lär dig att direkt applicera kunskapen i företaget. Det flexibla upplägget lever upp till tidspress och inlärningsbehov för dig mitt i arbetslivet.